لوگوی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رایان

rayan_logo_org

لوگوی رایان از دو بخش R برگرفته از Rayan و P برگرفته از Psyclinic ساخته شده است که در کنار یکدیگر دو نماد دایره و مربع را تشکیل می دهند.

rss

بازدیدکنندگان

1
71
131
440055