معرفی مرکز

مرکز مشاوره رایان در سال 1388 با مجوز سازمان بهزیستی استان خوزستان توسط دکتر رضا جوهری فرد در زیتون کارمندی شهر اهواز گشایش یافت و سپس از سال 1390 به مرکز شهر و مجتمع آریوبرزن خیابان نادری منتقل شد.

با افزایش مراجعات و کلاس های آموزشی از ابتدای سال 1394 باری دیگر مرکز مشاوره رایان به مکانی بزرگتر با امکانات آموزشی و درمانی بهتر واقع در کیانپارس (محل فعلی مرکز) منتقل شد. در همین سال مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رایان موفق به دریافت مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 473م شد.

یکی از افتخارات این مرکز، پیشگام بودن آنست:

- پیشگام در برگزاری مدون و مداوم کارگاه های تخصصی آموزشی برای متخصصین

- پیشگام در نظارت حرفه ای و سوپروایزری

- پیشگام در تخصصی کردن مرکز به ویژه در بخش بیماری های وابسته به استرس و روان تنی

- پیشگام در خدمات حرفه ای به روان شناسان و مشاورین حرفه ای (از جمله آموزش های مداوم، رفع اشکال، گروه های ویژه درمانگران(بالینت)، تحلیل و روان کاوی)

- پیشگام در مطالعات تخصصی روان شناسی فرهنگی (این مرکز، دفتر مرکزی کارگروه تخصصی مطالعات روان شناسی فرهنگی در ایران است)

- پیشگام در تالیف و آماده سازی کتب و نرم افزارهای مورد نیاز متخصصین

همچنین، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رایان با موسسه علمی تحقیقاتی دانش تندرستی، مرکز تحقیقات فوق تخصصی پزشکی روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی روان تنی دانشگاه فرایبورگ آلمان، انجمن روان درمانی ایران و بسیاری از مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر ایران و جهان در ارتباط است.

rss

بازدیدکنندگان

2
43
131
440027