ثبت نام

آیین نامه ثبت نام دوره های آمادگی آزمون دکترا

روانشناسی در مرکز مشاوره رایان

با توجه به درخواست دانشجویان عزیز روانشناسی جهت برگزاری دوره های تخصصی آمادگی آزمون دکترای روانشناسی و پس از بررسی های کارشناسی در این زمینه،‌ آیین نامه ثبت نام این دوره های به شرح زیر است:

- عنوان درس ها:

آمار (دکتر بختیار پور)-‌ آسیب شناسی روانی (دکتر جوهری فرد)- زبان انگلیسی (دکتر شکیبایی)- روان شناسی رشد (دکتر همایی)- روان شناسی یادگیری (دکتر همایی)

- محتوا هر کلاس:

مرور کلیه سرفصل ها با تاکید بر مباحث امتحان، همچنین سوالات آزمون های سال های گذشته ارائه و تمرین می شود.

- هزینه ثبت نام:

با سرکار خانم محمدی 09361180318 تماس حاصل فرمایید.

- شیوه ثبت نام:

پیش پرداخت با هماهنگی سرکار خانم محمدی 09361180318 واریز شده و رسید آنرا نزد خود نگه دارید.

Untitled-1

rss

بازدیدکنندگان

3
114
131
440098