کارگاه های روان درمانی مرکز مشاوره رایان

کارگاه های روان درمانی مرکز مشاوره رایان

یکی از اهداف اصلی این مرکز از نخستین روزهای تاسیس آن. برگزاری کارگاه های تخصصی روان درمانی با هدف توانمند سازی دانشجویان عزیز روان شناسی و مشاوره جهت فعالیت های بالینی است. سال ها تجربه و تحقیق در این زمینه نشان می دهد. بهترین روش برای آموزش دانشجویان. روش سوپروایزری (ناظر متخصص) است که بر این اساس مرکز مشاوره رایان با نظارت حرفه ای دکتر رضا جوهری فرد موفق شده است جز, اولین مراکز حرفه ای آموزش دانشجویان در کشور باشد.

در این سبک که منحصر به ایشان است دانشجویان گام به گام و تحت نظارت وی با فنون مختلف روان درمانی به صورت عملی و کاربردی آشنا شده و سپس با کاروزی واقعی با بیمار اعتماد به نفس لازم برای کارهای حرفه ای را به دست خواهند آورد. در این سبک آموزشی دانشجویان پس از کار بالینی همچنان از حمایت های حرفه ای برخوردار شده تا کاملا به یک متخصص تبدیل شوند. برنامه کامل کارگاه ها در جدول زیر آمده است.

- به طور کلی کارگاه های روان درمانی این مرکز به دو بخش تقسیم می شود:

1- سطح آموزش مقدماتی شامل

1-1 - کارگاه های اصلی: شامل کارگاه های فنون مصاحبه و تشخیص- فنون آرام سازی- رفتار درمانی بالینی- شناخت درمانی- هیپنو تراپی- روان کاوی و روان درمانی تلفیقی.

2-1- مطالعه موردی: بررسی تشخیص و درمان کیس های مختلف

3-1- کارورزی: کار مراجع

2- سطح آموزش حرفه ای شامل

2-1- کارگاه های کاربردی: شامل کارگاه های تشخیص و درمان اختلال وسواس- تشخیص و درمان افسردگی و مشاوره پیش از ازدواج و ...

2-2- دوره های جامع:‌ که معمولا هر دوره بیش از 30 ساعت آموزش دارد. همچون دوره جامع درمان های سیستمی. جامع روانکاوی و ...

2-3- گروه بالینت: گروه درمانی وپژه درمانگران حرفه ای

از دانشجویان عزیز درخواست می شود این برنامه را چاپ نموده و بر اساس آن کارگاه ها را آموزش ببیند.

kargahhaye_ravandarmani

register

rss

بازدیدکنندگان

1
85
131
440069