گرایش ها و ضرایب دروس آزمون دکتری دانشگاه آزاد

گرایش ها و ضرایب دروس آزمون دکتری دانشگاه آزاد

 

دروس و ضرایب آزمون دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد (بر اساس اخرین تغییرات کنکور ۹۴-۹۵)

دروس ضرایب
آسیب شناسی روانی ۳
رشد ۲
روانشناسی بالینی ۳
ارزیابی شخصیت و آزمون های شناختی ۱
نوروسایکولوژی ۱
زبان تخصصی ۲

 

دروس و ضرایب آزمون دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد (بر اساس اخرین تغییرات کنکور ۹۴-۹۵)

دروس ضرایب
آسیب شناسی روانی و روانشناسی بالینی ۱
روانشناسی رشد و شخصیت ۱
روانشناسی سلامت ۲
نوروپسکیولوژی ۱
زبان تخصصی انگلیسی ۱
 آمار و روش تحقیق ۱

دروس و ضرایب آزمون دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد (بر اساس اخرین تغییرات کنکور ۹۴-۹۵)

دروس ضرایب
روانشناسی عمومی ۴
نظریه های رشد و شخصیت ۱
روانشناسی کودکان استثنائی و مرضی کودک ۱
روانشناسی فیزیولوژیک ۱
زبان تخصصی انگلیسی ۳
 آمار، روش تحقیق و روانسنجی ۲

دروس و ضرایب آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد (بر اساس اخرین تغییرات کنکور ۹۴-۹۵)

دروس ضرایب
روانشناسی عمومی ۴
نظریه های رشد و شخصیت ۱
روانشناسی کودکان استثنائی و مرضی کودک ۱
روانشناسی فیزیولوژیک ۱
زبان تخصصی انگلیسی ۳
 آمار، روش تحقیق و روانسنجی ۲

دروس و ضرایب آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد (بر اساس اخرین تغییرات کنکور ۹۴-۹۵)

دروس ضرایب
یادگیری ۱
روانشناسی رشد ۱
اندازه گیری و ارزشیابی ۱
آمار و روش تحقیق ۱
زبان تخصصی انگلیسی ۱
روانشناسی تربیتی ۱

دروس و ضرایب آزمون دکتری روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه آزاد (بر اساس اخرین تغییرات کنکور ۹۴-۹۵)

دروس ضرایب
روانشناسی بالینی ۱
روانشناسی رشد و تحول ۱
روانشناسی کودکان استثنائی ۲
روش های ارزیابی و تشخیص و کاربرد آزمون های روانشناختی ۱
زبان تخصصی انگلیسی ۲
آمار و روش تحقیق ۱
اصول مشاوره ژنتیک ۱

سلام و خسته نباشید
دانشگاه ازاد اهواز مقطع دکترای چ گرایش های روانشناسی را دارد؟ آیا روانشناسی بالینی داره یا قرار هست که کنکور سال دیگه بیاره؟ممنون
پاسخ به واحد انفورماتیک :
با سلام دانشگاه آزاد اهواز بالینی ندارد. کودکان استثنایی و عمومی داره موفق باشید
[ پاسخ ]


rss