راه اندازی آکادمی هنر درمانی رایان

آکادمی هنر درمانی رایان با هدف آموزش، پژوهش و ارائه خدمات درمانی در حیطه هنردرمانی راه اندازی شد.

این آکادمی، در زمینه های

موسیقی درمانی

فیلم درمانی

نقاشی درمانی

شعر درمانی

روان نمایشگری

و ...

فعالیت خود را آغاز نموده است.


rss