ثبت نام کارگاه هنر و زندگی

موسسه سلامت روان تنی تهران برگزار می کند:

کارگاه هنر و زندگی

- در این کارگاه با مفهوم و نگاه جدیدی از هنر آشنا شده و به نقش هنر در افزایش کیفیت زندگی پی خواهید برد

- همراه با تمرینات عملی 

- با ارائه گواهی معتبر 

مدرس: دکتر رضا جوهری فرد

۱۳اردیبهشت از ساعت ۹ الی۱۴

 

۸۶۰۴۳۵۶۲-۸۶۰۴۴۷۲۶

(خانه بهی)


rss