برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه روان درمانی بهشیاری مبنا

برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه روان درمانی بهشیاری مبنا

با مدرک معتبر از بهزیستی

 

مدرس: دکتر رضا جوهری فرد

زمان: 13 و 14 دی ماه

مکان: مشهد- وکیل آباد- هنرستان 9- دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی

تلفن: 09152032958


rss