برگزاری دومین دوره انتخابات شوراهای استانی سازمان نظام روان شناسی

 

 

با استعانت از خداوند سبحان و در اجرای مواد 9، 13، 15و 18 قانون تشکیل سازمان و مفاد  آیین­ نامه انتخابات دومین دوره شوراهای استانی مصوب شورای مرکزی سازمان، مقرر است انتخابات دومین دوره شوراهای استانی  روزجمعه مورخ 1394/11/16به طور همزمان و حضوری در سراسر کشور (به غیر از استان تهران) برگزار شود. برهمین اساس از کلیه اعضای محترم سازمان دعوت می‌شود به طور جدی در انتخابات شرکت  نموده و با انتخاب افرادی بصیر، فهیم و خدمتگزار، سرنوشت حرفه‌ای خود را به شایستگان بسپارند. بدیهی است آینده حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران کشور و صیانت از شئونات حرفه‌ای و اعتلای بهداشت روان شهروندان و جلب اعتماد مراجعین و تطهیر حوزه روان‌شناسی و مشاوره از وجود مدعین غیر متخصص در گرو احساس مسئولیت جمعی و ایفای رسالت خطیر سازمانی می‌باشد.


rss