برنامه تلویزیونی "گلخونه" با حضور دکتر رضا جوهری فرد

برنامه تلویزیونی "گلخونه" با حضور دکتر رضا جوهری فرد و با موضوع #استرس از شبکه خوزستان پخش شد.

دکتر جوهری فرد در این برنامه به بررسی مقهوم و پیامدهای استرس در سبک زندگی امروز پرداخت و راه های پیشگیری از آن معرفی شد.


rss