انتشار کتاب "فنون روان درمانی بر مبنای رویکردها و روش ها"

کتاب "فنون روان درمانی بر مبنای رویکردها و روش ها" تالیف دکتر رضا جوهری فرد، در سبکی جدید و به روز و در بیست فصل توسط انتشارات دهکده سلامت (ناشر تخصصی در زمینه کتب پزشکی روان تنی و روان درمانی) منتشر شد.

 

جهت سفارش کتاب می توانید با شماره 33921294- 061 (بخش پژوهش کلینیک رایان) تماس بگیرید.

.

.

.

phonon


rss