◌ بخش آموزش

کلینیک سلامت روان تنی تهران (خانه بهی)

پذیرش مراجعین محترم ساکن استان تهران و البرز در کلینیک سلامت روان تنی

ثبت نام دوره جامع روان درمانی بهشیاری مبنا

انجمن علمی روان شناسی با حضور دکتر رضا جوهری فرد برگزار می کند:
دوره جامع چهار روزه روان درمانی بهشیاری مبنا

وبینار فنون روان درمانی بر مبنای رویکردها و روش ها با حضور دکتر رضا جوهری فرد

برگزاری وبینار "فنون روان درمانی بر مبنای رویکردها و روش ها"
با حضور دکتر رضا جوهری فرد

برنامه کارگاه های اموزشی تخصصی روان‌درمانی در سال جاری

✳️ قابل توجه دانشجویان و متخصصین گرامی

برنامه کارگاه های اموزشی تخصصی روان‌درمانی در سال جاری شامل دو ترم مهر ماه و بهمن ماه است.

✳️ در ترم مهر ماه با هدف تربیت رواندرمانگر شناختی رفتاری ( سوپرویژن شناختی رفتاری بالينی)

ثبت نام کارگاه هنر و زندگی

موسسه سلامت روان تنی تهران برگزار می کند:

کارگاه هنر و زندگی

مدرس: دکتر رضا جوهری فرد

برگزاری کارگاه تخصصی دو روزه روان درمانی بهشیاری مبنا

مدرس: دکتر رضا جوهری فرد
زمان: 13 و 14 دی ماه
مکان: مشهد- وکیل آباد- هنرستان 9- دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی

آغاز ثبت نام سومین دوره جامع تربیت رواندرمانگر کودک

به دلیل استقبال دانشجویان گرامی از دوره تربیت رواندرمانگر کودک ، دوره جامع تربیت رواندرمانگر کودک به سوپروایزری دکتر رضا جوهری فرد این هفته برگزار خواهد شد.

آغاز دور جدید کارگاه های آموزشی

همزمان با آغاز سال تحصیلی، بخش آموزش های تخصصی کلینیک رایان از روز پنجشنبه 19 مهرماه 1397 دور جدید کارگاه های آموزشی خود را با "دوره جامع آسیب شناسی روانی" و به سوپروایزری دکتر رضا جوهری فرد آغاز می نماید.

برگزاری سمینارهای آموزشی

بخش آموزش های عمومی کلینیک رایان برگزار می کند:

سمینارهای آموزشی ویژه عموم

آغاز ثبت نام دوره جامع پزشکی روان تنی

* بخش تخصصی آموزش رایان در نظر دارد، با همکاری دانشکاه علوم پزشکی، دومین دوره تخصصی تربیت درمانگر پزشکی روان تنی را برگزار نماید.


** این دوره در 10 روز آموزشی در دی و بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

پایان دوره جامع آسیب شناسی روانی

دوره جامع آسیب شناسی روانی، که از ابتدای مهرماه سال جاری در 10 روز آموزشی برگزار شده بود، هفته گذشته به پایان رسید.

برگزاری دوره جامع آسیب شناسی روانی

بخش تخصصی آموزش رایان در نظر دارد به مناسبت شروع سال تحصیلی، دوره های آموزشی تخصصی خود را در زمینه های روان درمانی و مشاوره روانشناسی، با دوره جامع 10 روزه آسیب شناسی روانی، به عنوان پایه ای ترین دوره بالینی آغاز نماید..... (ادامه خبر)

برگه پیشین 1 2 3 4 برگه پسین
40 نوشته
rss