♫ آکادمی هنر درمانی

سخنرانی دکتر رضا جوهری فرد در دانشگاه فردوسی مشهد

ششمین جلسه از جلسات «روان آوا» با حضور دکتر رضا جوهری فرد فوق دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی از فرایبورگ آلمان، کیوان ساکت آهنگساز و استاد موسیقی سنتی و استقبال پرشور دانشجویان و علاقمندان به جلسات روان‌شناسی و موسیقی در دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی برگزار شد.

راه اندازی آکادمی هنر درمانی رایان

آکادمی هنر درمانی رایان با هدف آموزش، پژوهش و ارائه خدمات درمانی در حیطه هنردرمانی راه اندازی شد.

rss